İzolyasiya sistemləri

İzolyasiya sistemləri təhlükəsizlik üçündür!

İzolyasiya sistemləri isitmə sistemlərində istilik itkisi və ya borularda həddindən artıq qızma problemi yaşamamaq üçün önəmlidir. Bunun üçün borular düzgün izolyasiya edilməlidir. İzolyasiya sistemləri haqqında daha ətraflı burada məlumat ala bilərsiniz.

İzolyasiya sistemləri

İzolyasiya sistemləri – Qablama iri sənaye şirkətlərində istifadə olunan əvəzsiz bir texnologiyadır. Bu həm daha təmiz hava, həm də təhlükəsizlik texnologiyası baxımından böyük önəm kəsb edir. İzolyasa hazırki dövrdə hava təmizliyi üçün olduqca önəmlidir. Bu texnologiya sayəsində kimyəvi maddələrin də daxil olduğu hava xüsusi bir templə axır. Sözügedən izolyasiya sistemləri texnologiyasının digər bir üstün cəhəti isə hava axını zamanı enerji itkisini minimuma endirməsidir. İsidici izolyasiya qurğularının ətrafında xüsusu qazlar cəmləşir. Bu qazlar havanın axışqanlığını təmin etməkdədir.

İzolyasiya sistemləri təhlükəsizlik üçündür!

İzolyasiya sistemləri istər horizontal, istərsə də frontal şəkildə qazanxanalara quraşdırılır. Seçilən izolyasiya sistemi məkanın daha dəqiq desək qazanxananın həcminə uyğun olaraq seçilir. Burada stabil bir istilik mənbəyi seçilir ki, bu da daha əlverişli izolyasiya prossesinə gətirib çıxarır. Formalaşan axışqan hava ətrafındaki çirkli havanı buxarlaşdırıb mənbədən kənarlaşdırır. Bundan əlavə izolyasiya sistemlərinin, kompressor və enerji qəbul edicisi kimi daha iki əlavə hissəsi vardır. Enerji qəbul edicisi lazım olan enerjini qəbul edib, emal edib çevirdikdən sonra izolyasiya bir mərhələni daha geridə qoymuş olur. Daha sonra kompressor vasitəsilə hava balanslaşdırılır və demək olar ki bütün təhlükələr aradan qalxmış olur. Əsas olan bu mərhələlərin qüsursuz həyata keçməsidir. İzolyasiya sistemləri  keyfiyyətli formada bizdən əldə edə bilərsiniz!

İzolyasiya sistemləri mərhələsinin davamı:

Sözügedən mərhələlərin yekununda ortaya buxarla birlikdə maye də çıxır. Həmin maye də məhz buxar kimi borulardan xaric olur. Sözügedən izolyasiya sistemləri zamanı buxar və maye xaric olunana qədərki mərhələdə, xüsusi bir boruda filtrasiya olunur. İş prinsipi ilə tanış olduğunuz izolyasiya aparatının istilik dərəcəsi kifayət qədər yüksək olmur. Burada istilik sıxlıqdan asılı bir tərzdə periodik olaraq dəyişir. Buxarlanma mərhələsi də məhz sıxılığın dəyişməsi nəticəsində əmələ gəlir. Kompressor burada sıxılığı müəyyən bir həddə saxlayır ki, bu da izolyasiyanın düzgün və təhlükəsiz yerinə yetirilməsinə gətirib çıxarır. Mərhələnin sonunda yaranan çirkli maye borular vasitəsi ilə axaraq mexanizmdən kənarlaşdırılır. İzolyasiya sistemləri məhz bu mərhələlərdən ibarət bir sistemdir.

izolyasiya-sistemləri-azerbaycan