Servis xidməti

Havalandırma.com.az texniki servis xidməti ilə qarşınızdadır. Qazanxanalar ətraf mühitin çirklənməsinə səbəb olan böyük həcmli qurğulardan ibarət olsa da, çevrilmiş qazanxanalarda quraşdırılan yeni sistem daha ekoloji yanaşma ilə işləyir və həcmcə daha az yer tutur. Bundan əlavə, yeni sistemin istifadə qaydası ənənəvi qazanxana ilə müqayisədə olduqca fərqlidir. Döşəmə betonunda olan borularla istilik mənbəyindən aldığı enerjini döşəməyə yayaraq istilik itkisini məkanlarda paylayan və beləliklə də döşəməni qızdıran sistemə döşəmə isitmə sistemi deyilir.

Otağın havalandırılması prosesi içindəki havanın tam dəyişdirilməsi (əlavə olaraq təmizləmə, qurutma, qızdırma, soyutma, ionlaşma və s.) ilə müşayiət olunur. Binaların ventilyasiya prosesi tələb olunan rütubət, temperatur və təmizlik səviyyəsinin saxlanmasına cavabdeh olan xüsusi müasir avadanlıqdan istifadə etməklə həyata keçirilir. Avadanlıqların düzgün xidmət göstərməsi və ventilyasiya sistemlərinin təmirinin əsas xərc maddəsinə çevrilməməsi üçün sistemlərə vaxtında servis xidməti göstərmək lazımdır.

Servis xidməti yəni cihazın iş parametrlərinin izlənməsi və nasazlıqların tez aradan qaldırılması avadanlığın ömrünü uzadacaq, həmçinin otaqda daha rahat şərait yaradacaq. Havalandırma və soyuducu avadanlıq növlərinin müxtəlifliyi, onların daxili yığılmasının mürəkkəbliyi ona gətirib çıxarır ki, ildə ən azı bir dəfə kondisioner və havalandırma sistemlərinin yoxlanılması zərurətdir. İstismar qaydalarına və vaxtında peşəkar diaqnostikaya riayət etməklə avadanlıq uzun illər problemsiz işləyəcək.

Otağın ictimai və ya şəxsi olmasından asılı olmayaraq, təmiz hava və onun aktiv hərəkəti həlledici amillərdir. Müasir tikintidə ilin soyuq dövründə minimal istilik itkisini və ya isti mövsümdə binaların qapalı konstruksiyalar vasitəsilə istiləşməsini təmin edən müasir materiallardan istifadə olunur. Beləliklə, getdikcə daha çox bina möhürlənir və “nəfəs almır”, bununla da qapalı bir məkanda uzun müddət qalma xoşagəlməz hisslər yaradır. Məhz buna görə də servis xidməti, yəni hava mübadilə avadanlığının işlək və saz vəziyyətdə saxlanılması, həmçinin havalandırma sisteminin vaxtında yoxlanması vacibdir.

Statistikalar təsdiqləyir ki, iş otağında pis hava dövranı olduqda personalın səmərəliliyi nəzərəçarpacaq dərəcədə aşağı düşür və xəstə işçilərin sayı artır. Kondisionerlər və ventilyasiya ilk dəfə quraşdırıldıqdan sonra ixtisaslı servis olmadan işləməyə davam edir – zahirən onların peşəkar servisə ehtiyacı olduğu aydın olmayacaq. Ancaq çirklənmiş bir quraşdırmada patogen bakteriyalar sürətlə inkişaf edir və ventilyasiya və kondisioner sistemlərinin sadə diaqnostikası mütəxəssislərə müvafiq servis xidməti siyahısını tez bir zamanda müəyyən etməyə və seçməyə kömək edəcəkdir.

Servis xidməti