Soyutma sistemləri

Soyutma sistemləri

Biz istehsal müəssisələrinin, anbar sahələrinin, soyutma sistemlərinin layihələndirilməsi proseslərini idarə edir, quraşdırma, texniki xidmət, yəni təmir xidmətləri təklif edirik. Soyutma xidmətlərimizlə bağlı daha ətraflı məlumatı aşağıda tapa bilərsiniz. 

Soyutma sistemləri arasında eyni prinsiplə çalışan, fərqli bir çox cihazlar mövcuddur. İsər hava istər maye soyutmaq üçün istifadə olunan mexanizmlər bu prossesi həyata keçirmək üçün müəyyən müddət tələb edir. Sözügedən cihazlar, havanı qəbul edib lazımi hissəyə ötürmək soyutmaq və soyuq daha təmiz hava şəklində ötürmək üçün sözügedən zamana ehtiyac duyur. Və bununla da əllə yaxud uzaqdan tənzimləmə nətciəsində ətrafa təmiz və soyuq hava ötürür. Ev yaxud iaşə məkanlarında istifadə olunan soyuducu sistemlər su, hava soyuducuları olmaqla əsas iki qrupa bölünməkdədirlər. Kondisioner daxilində kompressor, enerji qəbul edici, ventilyator, kompressor və digər avadanlıqları cəmləşdirən, ən çox istifadə olunan soyutma sistemləri sayılır. Havalandırma.com.az saytımızda hər növ keyfiyyətlıi soyuducu sistemləri tapa bilərsiniz. Bununla yanaşı ödənişsiz konsultasiyalarda iştirak edib, seçim etməkdə məsləhət ala bilərsiniz.

Hamı üçün təmiz hava 

Soyutma sistemi dedikdə ev, iaşə məkanları, ofis, kiçik və ya böyük məkan fərqi olmadan istənilən yeri soyuq hava ilə təmin edən texnoloji soyutma sistemləri mexanizmalar nəzərdə tutulur. Xüsusi dizaynla ev və digər daxili məkanlara fərqli görünüm qatan soyuducu avadanlıqlar, həmçinin müasir dövrdə uzaqdan idarəetməylə də çalışmaqdadır. Müasir kondisionerlər istənilən soyuqluq dərəcəsini təmin edib həmin dərəcəni stabil saxlamaqla mükəlləfdirlər. Soyutma sistemləri bir-birindən fərqli müəyyən növlər üzrə bölünməkdədir. Su soyutma sistemlərinin əsas fərqi isə qəbul edilən isti su sayəsində soyutma prossesi həyata keçirilməsidir.

Kondisioner nədir, necə işləyir?

İstər hava istər su soyuducu sistemlərinin işlək vəziyyətə keçid alması üçün müəyyən bir mərhələ tələb olunmaqdadır. Bu periodda mexanizma enerji mənbəyini müəyyən edir, enerjini qəbul edir və sözgüdən enerjini lazımı səviyyəyə çatdırır. Burada əsas avadanlıq enerji qəbul edicisidir ki, adından da göründüyü kimi, enerji mübadiləsi işini həyata keçirməkdədir. Müasir növ soyutma sistemləri daha dəqiq desək kondisionerlərdə genişləndirici vanna və kompressor da mühüm önəm kəsb edir. Bu mərhələdə önə çıxan hissə kompressordur. Bu mexanizm enerji sıxışdırılması zamanı qəbul edilən enerjini soyuq havaya çevirə bilir. Genişləndirici vanna isə öz növbəsində hava soyuqluğunu idarə etmək üçün imkan yaradır. Konidisioner sistemi bu şəkildə çalışmaqdadır. Kondisioner demək olar ki, hər bir evdə yaxud ofis və iaşə məkanlarında istifadə olunan önəmli avadanlıqdır. Məhz bu səbəbdən, hazırki dövrdə ən geniş istifadə olunan hava soyutma sistemləri-dən biri kimi tanınır. 

soyutma-sistemləri-aze